Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від  10 .07.2013                  с.Вербівка                            №   27 -2/6

 

ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА 2014 РІК

 

                Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 265,266, 267, 268 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ , Указом Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року  № 727 ”Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”   розглянувши пропозиції постійної планово – бюджетної  комісії депутатів  з метою забезпечення надходжень місцевого бюджету,   сесія  Вербівської сільської  ради

                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Встановити з 01.01.2014 року наступні місцеві податки та  збори:     

 

1.1. єдиний податок ;

 1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 2. податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ;

1.4. збір за місця для  паркування транспортних засобів;

1.5. туристичний збір; 

 

 1. Затвердити положення про ставки та порядок справляння єдиного податку (Додаток№1)

 

 1. Затвердити положення про розміри та порядок справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (Додаток №2)

 

 1. Затвердити положення про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( Додаток № 3)

 

 1. Затвердити положення про розміри та порядок справляння збору за місця для  паркування транспортних засобів (Додаток № 4)

 

 1. Затвердити положення про розміри та порядок справляння туристичного збору (Додаток № 5)

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Вербівської сільської ради від 13.07.2012 року № 18-1/VІ  “Про місцеві податки і збори на 2013 рік.»

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера Клименко О.В.

   Сільський  голова                     ___________                                В.І. Бондар

                                                                                                                                           

                                 

                                                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                                                                                                          

Про встановлення ставок

єдиного податку

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ, Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року  №727 ”Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”   сесія Вербівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

Встановити ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб в залежності від виду діяльності в розрахунку на один календарний місяць .

Свідоцтво платника єдиного податку видається  згідно вимог Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року  №727 ”Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”.

У разі коли фізична особа - суб'єкт малого підприємництва здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. На кожну найману особу видається  Довідка.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Свідоцтво  (Довідка)  платника єдиного податку повинно знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім'ї) та пред'являтися працівникам контролюючих органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки. Свідоцтво та Довідки, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них. У разі втрати Свідоцтва (Довідки) орган державної податкової служби видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України

Перелік видів діяльності, що здійснюються на умові сплати єдиного податку, шляхом придбання свідоцтва та розміри місячних сум податку в гривнях відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) наведені в Додатку до рішення № 1.1.            

 

 

 

Сільський  голова                     ___________               В.І. Бондар

 

                                                       підпис                                                                                      

                                                               

 

 

                                                                                                                                  Додаток № 2

                                                                                                                                                                                           

 

Про встановлення збору

за провадження деяких видів

підприємницької діяльності

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 267 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ   сесія Вербівської сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

 

1. Платники збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 

3. Ставки збору

 

І. За провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) у розмірі:            

0,09  розміру  мінімальної заробітної плати на календарний місяць.

 

ІІ. За провадження діяльності з надання платних послуг у розмірі:                       

0,05  розміру  мінімальної заробітної плати   на календарний місяць.

 

ІІІ. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах у розмірі 

 0,3  розміру  мінімальної  заробітної плати на календарний місяць.

 

ІV. За здійснення торгівлі валютними цінностями в розмірі

1,2  розміру  мінімальної заробітної плати  на календарний місяць.

 

V. За здійснення діяльності у сфері розваг в розмірі:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор)

 одну  мінімальну  заробітну  плату на квартал;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них,

дві  мінімальних  заробітних плат  за кожний гральний жолоб (доріжку) на квартал;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань,

одну  мінімальну  заробітну плату за кожний стіл для більярда на квартал;

для проведення інших оплатних розважальних ігор

одну  мінімальну  заробітну  плату за кожне окреме гральне місце на квартал.

 

VІ. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту в розмірі

0,05  розміру  мінімальної  заробітної плати щорічно.

 

VІІ. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту в розмірі

0,02  розміру  мінімальної  заробітної плати  за  один день.

 

4. Порядок придбання торгового патенту

 

Для провадження передбачених цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем розташування об’єкту оподаткування, заявку згідно вимог статті 267 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ.

 

5. Порядок та строки сплати збору

 

5.1 Порядок сплати збору платниками , які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

5.2 Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

 

6. Порядок використання торгового патенту

 

Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 

7. Строк дії торгового патенту

 

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  державну податкову службу. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

Сільський  голова                     ___________               В.І. Бондар

                                                        підпис                                                                                     

 

 

                                              Додаток 3

 

Про встановлення ставок

податку на нерухоме майно

відмінне від земельної

ділянки

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 265 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  сесія Вербівської сільської  ради

 

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити ставки податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники збору

Платниками збору є юридичні та фізичні особи , в тому числі нерезиденти, які є власниками об”єктів житлової нерухомості :

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об”єкт житлової нерухомості.

Не є об”єктом оподаткування :

 1. об”єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальної громади

( їх спільній власності ) ;

 1. садовий  або дачний будинок, еле не більше одного такого об”єкта на одного платника податку;
 2. об”єкти житлової нерухомості, які належать багатодвтним сім”ям та прийомним сім”ям, у яких виховуєтьсчя троє та більше дітей, але не більше одного такого об”єкта на сім”ю;
 3. гуртожитки.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об”єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об”єкта житлової нерухомості ,що перебуває у власності фізичної особи – платника податку зменшується :

а) для квартири – на 120 кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий період і застосовується до об”єкта житлової нерухомості , у якій фізична особа  - платник податку зареєстрована в установленому законом порядкуц, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об”єкта житлової нерухомості , якій перебуває в його власності.

4. Ставка збору

Ставка збору встановлюються в розмірах за 1 кв.м. :

для квартир , житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів, ставка податку встановлюється на рівні 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня 2014 року ;

для квартир , житлова площа яких  перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв.метрів, ставка податку встановлюється на рівні 2,7 відсотку розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня 2014 року ;

 1. Порядок обчислення суми податку.

Обчислення суми податку  з об”єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб

проводиться ДПІ у Городищенському районі . Податкове повідомлення- рішення про суму податку , що підлягає сплаті та платіжні реквізити надсилаються ДПІ  платникам до 1 липня 2014 року .

Щодо новоствореного (нововведеного) об”єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником, починаючи з місяця, у якому виникло право власності на такий об”єкт.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 2014 року і до 1 лютого  2014 року подають ДПІ у Городищенському районі декларацію з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об”єкта житлової нерухомості декларація подається платником протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об”єкт.

У разі переходу права власності на об”єкт оподаткування від одного власника до іншого про тягом 2014 року податок обчислюється для попернього власника за період з 1 січня 2014 року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об”єктоподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності.

 1. Сплата збору

Податок сплачується :

фізичними особами  - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення ;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

 

 

Сільський  голова                     ___________  Бондар В.І.       

                                                        підпис                                                                                      

 

                                                  Додаток № 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Про встановлення ставок

збору за місця паркування

транспортних засобів

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 268 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ,  сесія Вербівської сільської  ради

 

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити ставки збору за місця паркування транспортних засобів

 

1. Платники збору

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, розташована за адресою с. Вербівка, вулиця Бр.Соловйових, 12.(  загальна площа земельної ділянки  - 200 кв.м, технічно  не  облаштоване, кількість місць для паркування  -8)

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки в розмірі 6,0 кв.м. відведена для паркування одного  транспортного засобу.

4. Ставка збору

Ставка збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі 0,15 відсотка від  мінімальної заробітної плати площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

5. Сплата збору

Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 днів після закінчення граничного терміну подання податкової звітності.

 

Провадити діяльність із забезпечення надання послуг паркування транспортних засобів зобов’язана уповноважена особа  місцевого органу самоврядування головний бухгалтер Клименко О.В.

 

 

Сільський  голова                     ___________               В.І. Бондар

                                                        підпис                                                                                      

 

 

 

Додаток № 5

                                                                            

 

Про встановлення ставок

туристичного збору

       

 

 

1. Платники збору.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно - територіальної одиниці, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

 

2. Ставка збору.  

Cтавка встановлюється у розмірі 1 відсоток від вартості усього періоду проживання (ночівлі) в готелі, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

3. Податкові агенти

 Справляння збору здійснюється податковими агентами.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

4. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 днів після закінчення граничного терміну подання податкової звітності.

 

 

 

Сільський  голова                     ___________               В.І. Бондар

                                                        підпис